Ambasador I. R. Iranu
Ogłoszenia
Przydatne linki
Ocena i monitorowanie
Wiza dziennikarska

 

Wiza dziennikarska

 

Wiza dziennikarska jest wydawana obcokrajowcom, zamierzającym wyjechać do Iranu jako korespondenci reprezentujący media drukowane i elektroniczne, w celu relacjonowania odbywających się wydarzeń.

 

Wymagane dokumenty:

 

1.  Oryginał paszportu wnioskodawcy (ważny przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy) oraz kopia strony paszportu z danymi osobowymi.

2. Wniosek wizowy odpowiednio wypełniony i podpisany przez osobę aplikującą o wizę (jeden egzemplarz) - wniosek powinien być wypełniony komputerowo.

3. Aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe (bez okularów). Prosimy nie przyklejać zdjęcia do formularza.

4. Dowód wpłaty z banku za wnioskowaną wizę.

5. Dowód wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego (pokrywającego koszty ewakuacji medycznej oraz transportu zwłok).

6. Wniosek o wizę dziennikarską należycie wypełniony przez wnioskodawcę

 

Uwagi:

● Osoba ubiegająca się o wizę, w celu dostarczenia wymaganych dokumentów powinna skontaktować się z ambasadą. 

● Składanie i odbiór dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 14 - 15, informacja telefoniczna w godzinach 9-12 (tel. 22 - 6175627)

 

 

Wniosek wizowy

dla wnioskodawców działających w branży mediów i prasy

(dziennikarzy, kamerzystów, producentów, dźwiękowców, fotoreporterów)

- wszystkie osoby działające w środkach masowego przekazu oraz przedstawiciele mediów noszące się z zamiarem wyjazdu do Islamskiej Republiki Iranu powinny koniecznie pobrać i wypełnić formularz wniosku o wizę dziennikarską (383);

- wyżej wymieniony formularz winien zostać wypełniony drukiem w sposób czytelny i pełny, ponieważ formularze z brakami nie będą rozpatrywane;

- osoby działające w mediach mające zamiar udać się do Iranu nawet jedynie w celu turystycznym lub naukowym winny koniecznie wypełnić wniosek o wizę dziennikarską i jedynie takąż wizę uzyskać;

- dziennikarze i wszelkie osoby działające w mediach udający się do Islamskiej Republiki Iranu w celu prowadzenia działalności prasowej i dziennikarskiej, winni po uzyskaniu wizy prasowej (dziennikarskiej) zwrócić się do Departamentu Mediów Zagranicznych Ministerstwa Kultury i Przewodnictwa Islamskiego i złożyć wniosek o kartę dziennikarską; brak wyrobionej karty dziennikarskiej stanowi w myśl prawa obowiązującego w Islamskiej Republice Iranu złamanie przepisów;

- wnioskodawcy, którzy udają się do Islamskiej Republiki Iranu w celach prasowych i medialnych winni koniecznie po wyrobieniu karty dziennikarskiej dokonać niezbędnych uzgodnień z jedną z trzech niżej wymienionych instytucji medialnych w celu korzystania ze świadczonych przez nie usług dziennikarskich:

Ivansahar Agency

00982188795183

00982188882479

00982188778695

www.ivansahar.com

 

Resaneh Yar Agency

00982188735273

resanehyar@email.com

 

Nam Avaran Agency

00982188888567

info@irantvweb.tv

- wnioskodawcy wizowi i osoby działające w mediach wnioskujące o przeprowadzenie wywiadu z przedstawicielami władz państwowych Islamskiej Republiki Iranu, powinny zgłosić swój wniosek przed wyjazdem celem poczynienia uzgodnień;

- w odniesieniu do wywiadu z prezydentem, dziennikarz lub organ prasowy winien zakładać wyjazd wyłącznie w tym celu i wywiady z innymi osobami i osobistościami nie powinny być w jego planach; w przeciwnym razie nie zostanie udzielona zgoda na wjazd;

- należy nadmienić, że proces wydawania wizy prasowej (dziennikarskiej) trwa co najmniej 15 dni.

 

 

Start |  Galeria zdjęć | Mapa strony | aktualności | Informacje kontaktowe | Skontaktuj się z nami | poszukiwanie