Ambasador I. R. Iranu
Ogłoszenia
Przydatne linki
Ocena i monitorowanie
Relacje dwustronne

 

Stosunki gospodarcze Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej

Wymiana handlowa obydwu krajów miała miejsce od bardzo dawna, wcześniej nawet niż nawiązanie relacji dyplomatycznych, mających przecież pięćsetletnią historię. Irańscy kupcy i karawany handlowe przemierzające szlaki prowadzące ku Europie Zachodniej, utrzymywali kontakty i wymieniali towary również z kupcami polskimi. W późniejszych czasach, wraz z przedłużającym się okresem rozbiorów i obcej okupacji w XVIII i XIX stuleciach, nastąpiła przerwa w bezpośrednich relacjach handlowych obydwu nacji. Po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległosci przez Polskę, ponowne zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne i w ślad za tym nastąpiła restytucja kontaktów gospodarczych obydwu krajów.

Pierwsza umowa handlowa pomiędzy obydwoma krajami został podpisana przez strony w październiku 1952 r. W ciągu ponad połowy stulecia, relacje gospodarcze i wymiana handlowa obydwu krajów miały nadal miejsce w różnym wymiarze i osiągnęły swój szczyt w okresie, kiedy Polska kupowała od Iranu ropę naftową. Eksport ropy naftowej z Iranu do Polski po raz pierwszy miał miejsce w roku 1973 wraz ze sprzedażą 305 tysięcy ton ropy o wartości 13 milionów dolarów. Apogeum tej wymiany przypada na lata 1991-1992, kiedy jej wartość sięgała około 500 milionów dolarów rocznie. Eksport ropy ustał w roku 1998. Wielkość wymiany handlowej obydwu krajów w latach 2010 i 2011 wynosiła około 200 milionów dolarów.

Główne kategorie towarowe eksportowane przez Islamską Republikę Iranu do Polski

Owoce, suszone owoce (głównie pistacje i suszone winogrona), daktyle, tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych, żelazo i stal, dywany i wykładziny podłogowe, herbata, naturalne jelita spożywcze, esencje i produkty żywnościowe, marmur, różne wyroby ceramiczne, stal stopowa, silniki spalinowe do traktorów, niektóre części do środków transportu.

Główne kategorie towarowe importowane przez Islamską Republikę Iranu z Polski

Maszyny i urządzenia, środki transportu (z wyłączeniem kolei i tramwajów), żywność, urządzenia elektryczne i elektroniczne, szkło i kryształy, meble, systemy oświetleniowe, tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych, aparatura fotograficzna, optyczna i medyczna, żelazo i stal, olejki eteryczne, wyroby gumowe, substancje higieniczne i kosmetyczne, mięso cielęce, części samochodowe, sprzęt rolniczy (m. in. kombajny).

Najważniejsze umowy podpisane w ostatnich latach

Umowa o transporcie drogowym z grudnia 1976 r.

Umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z 1998 r.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 2 października 1998 r. oraz protokół zmian w Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisany przez strony 15 grudnia 2004 r, które weszły w życie po ich ratyfikacji przez Zgromadzenie Rady Muzułmańskiej (irański parlament) w listopadzie 2006 r.

Umowa o transporcie lotniczym, podpisana w listopadzie 1999 r., która weszła w życie po ratyfikacji przez Zgromadzenie Rady Muzułmańskiej (irański parlament) i zatwierdzeniu przez Radę Ochrony Konstytucji w sierpniu 2003 r.

Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony środowiska, podpisane w trakcie wizyty Ministra Środowiska RP w Teheranie w listopadzie 2002 r., w ślad za którym podczas wizyty latem 2003 r. w Warszawie pani Masume Ebtekar, ówczesnej prezes irańskiego Urzędu Ochrony Środowiska, został podpisany protokół dotyczący realizacji postanowień wyżej wymienionego Porozumienia.

 

 

Start |  Galeria zdjęć | Mapa strony | aktualności | Informacje kontaktowe | Skontaktuj się z nami | poszukiwanie