Ambasador I. R. Iranu
Ogłoszenia
Przydatne linki
Ocena i monitorowanie
Stosunki dwustronne

 

Dwustronne stosunki kulturalne Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej

Dzieje stosunków kulturalnych Iranu i Polski, podobnie jak historia dwustronnych stosunków dyplomatycznych, w rzeczy samej sięgają XV wieku. W istocie, od tego samego czasu wraz ustanowieniem kontaktów dyplomatycznych pomiędzy panującymi obydwu krajów, zostały również zawiązane swego rodzaju dwustronne relacje kulturalne. W związku z tym, być może należałoby uznać istnienie na dworze i wśród arystokracji polskiej rękodzieła i kobierców perskich za oznakę owej wymiany i kontaktów kulturalnych. Kontakty te trwały równolegle do dwustronnych relacji dyplomatycznych na przestrzeni różnych epok historycznych aż po okres współczesny. W związku z tym, ważkich konsekwencji tych relacji można upatrywać w utworzeniu i uruchomieniu w 1820 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim zakładu nauczania języka perskiego, co później w roku 1919, wraz z ukonstytuowaniem się osobnego wydziału iranistyki na wspomnianej uczelni, sprawiło, że badania nad językiem i literaturą perską nabrały charakteru formalnego. Należy wspomnieć, że w chwili obecnej katedry języka perskiego poza Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, funkcjonują również na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Następny rozdział dwustronnej współpracy kulturalnej rozpoczął się wraz z przybyciem do Iranu w roku 1942 stu dwudziestu tysięcy tułaczy polskich II wojny światowej oraz przyjęciem i udzieleniem im gościny przez rząd i społeczeństwo Iranu. Sama obecność Polaków w Iranie stworzyła warunki dla wzajemnego poznania się i specyficznej integracji kulturalnej, której symbolami pozostają między innymi cmentarze polskie w dużych miastach Iranu, takich jak Teheran, Meszhed i Isfahan oraz związki małżeńskie obywateli obydwu krajów zawierane w tamtym czasie.

W roku 1968 wraz z podpisaniem pierwszej umowy kulturalnej pomiędzy ówczesnymi rządami Iranu i Polski, stosunki kulturalne obydwu krajów nabrały kształtu oficjalnego i formalnoprawnego i do chwili obecnej umowa ta funkcjonuje jako główna rama bilateralnej współpracy kulturalnej. Dokument ten znalazł następnie kontynuację w postaci podpisania Programu wymiany naukowej i kulturalnej między Islamską Republiką Iranu i Rzeczpospolitą Polską o charakterze wykonawczym, z możliwością przedłużania zgodnie z potrzebami kulturalnymi obydwu krajów. Czwarty Program wymiany naukowej i kulturalnej między obydwoma krajami został podpisany w miesiącu październiku 2010 roku w trakcie wizyty ówczesnego Wiceministra Spraw Zagranicznych Iranu ds. Europy i Ameryki, Alego Ahaniego.

Za najważniejsze obszary współpracy kulturalnej w Programie wymiany naukowej i kulturalnej można uznać współpracę akademicką, udzielanie krótkoterminowych stypendiów, współpracę turystyczną, organizowanie tygodni kultury, film oraz wystawy fotograficzne. Poza tym, nie można zapominać, że znacząca obecność studentów irańskich na uczelniach polskich, a także funkcjonowanie mniejszości irańskiej w Polsce obok niewielkiej społeczności Tatarów i imigrantów z innych krajów muzułmańskich, również wchodzi w zakres więzi kulturalnych łączących obydwa kraje.

 

 

Start |  Galeria zdjęć | Mapa strony | aktualności | Informacje kontaktowe | Skontaktuj się z nami | poszukiwanie